програми и проекти

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
Проект № BG16RFOP002-2.001-0472

„Повишаване на производствения капацитет в предприятие „Дуситекс“ ООД“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.[1]

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“

Наименование на процедурата: Подобряване на производствения капацитет в МСП

Кратко описание на проекта: Като специализиран производител и дистрибутор на богата гама от текстилни интериорни изделия, които осигуряват комфорт и пълноценен сън, „Дуситекс“ ООД подема инициатива за поддържане на конкурентоспособност, осигуряване на растеж и устойчивост на националния и европейския пазар. В качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., процедура Подобряване на производствения капацитет в МСП, фирмата ще закупи и внедри в производствения процес нови машини и оборудване за производство на матраци, възглавници и изделия за сън. Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет на предприятието и увеличение на експортния баланс. В рамките на 12 месеца се предвижда цялостна модернизация на производствените мощности в стопанисвания от предприятието производствен цех. Новите машини и системи се отличават с висока степен на електронно управление, което следва да осигури положителни изменения по отношение на:

1)         Обем и качество на произвежданата продукция;

2)         Диверсификация в асортимента;

3)         Модернизация на производствения цикъл;

4)         Увеличаване на експортния потенциал и пазарна експанзия;

5)         Повишаване на ресурсната ефективност и производителността на труда.

 

Благодарение на отпуснатите средства от програмата и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС, дружеството очаква:

  • Повишаване равнището на технологично развитие във фирмата
  • Повишаване на качеството и конкурентоспособността на продукцията
  • Осигуряване на производствен и икономическия растеж, устойчивост на предприятието
  • Подобряване на продуктовото портфолио на фирмата и изработване на висококачествени продукти за спокоен и здравословен сън
  • Утвърждаване на имиджа на „Дуситекс“ ООД като предприятие с отговорно поведение към природата и хората.

 

Обща стойност на допустимите разходи: 713 797.32 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 499 658.12 лв.

Въведете вашата електронна поща, за да се абонирате за новини и промоции

Последни публикации

Полиестер

Изкуствена тъкан, на основата на полиетилена; производен продукт от нефтената промишленост. Абсорбира съвсем малко влага.…

Коприна

Коприната представлява естествен животински продукт от секреция, на базата на протеини, който се получава от…

Лен

Ленът представлява целулозната нишка, добивана от стеблата на лененото растение. Въпреки, че прилича на памука,…

Памук

Памукът е най-важната растителна тъкан, чиято основна химическа структура е целулозата и се използва широко…

Вълна

Вълната представлява естествена животинска тъкан, която се получава от руното на овце или агнета. Известно…